Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 87–98

Krzysztof Pacewicz, Mariola Wróbel, Tomasz Wieczorek, Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba

CHARAKTERYSTYKA WZROSTU DRZEW KLONU JESIONOLISTNEGO, OLIWNIKA WĄSKOLISTNEGO I ROBINII AKACJOWEJNA SKŁADOWISKU POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH

słowa kluczowe: rekultywacja biologiczna, odpopielanie mokre, składowisko popiołów, Acer negundo, Eleagnus angustifolius, Robinia pseudoacacia
abstrakt: Celem badań podjętych na składowisku mokrego odpopielania elektrowni Adamów w Turku była ocena wzrostu wybranych gatunków drzew zastosowanych do biologicznej rekultywacji składowiska. Na siedemnastu powierzchniach eksperymentalnych skałę popiołową pokryto warstwą osadu ściekowego lub gliny zwałowej, a w wybranych wariantach podłoża naprawiono chemizm, stosując dodatkowo kompleksowe nawożenie NPK lub nawożenie azotowe. Pomiary biometryczne obejmowały wysokość drzew, liczbę i średnicę pni oraz długość rocznych przyrostów pędów. Lepszymi parametrami wzrostu charakteryzowały się robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolius) – drzewa tych gatunków wytwarzały więcej pni, o większej średnicy i miały dłuższe przyrosty roczne niż klon jesionolistny (Acer negundo). Wszystkie badane gatunki drzew osiągały istotnie lepsze wartości cech biometrycznych na podłożach wzbogaconych nadkładem gliny. Nawożenie mineralne nie oddziaływało jednoznacznie na związki między poszczególnymi cechami.
pub/5_1_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pacewicz, Krzysztof, et al. "GROWTH CHARACTERISTICS OF Acer negundo, Eleagnus angustifolius AND Robinia pseudoacacia TREES ON WET ASH DISPOSAL SITE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 87–98.
APA (2006). GROWTH CHARACTERISTICS OF Acer negundo, Eleagnus angustifolius AND Robinia pseudoacacia TREES ON WET ASH DISPOSAL SITE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 87–98
ISO 690 PACEWICZ, Krzysztof, et al. GROWTH CHARACTERISTICS OF Acer negundo, Eleagnus angustifolius AND Robinia pseudoacacia TREES ON WET ASH DISPOSAL SITE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 87–98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-87.html