Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 99–111

Jolanta Grochowska, Mariusz Teodorowicz

OCENA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA ZLEWNI NA JEZIORA GÓRNEJ PASŁĘKI ORAZ PODATNOŚCI TYCH JEZIOR NA DEGRADACJĘ

słowa kluczowe: eutrofizacja, jezioro, zlewnia, podatność na degradację
abstrakt: Badaniami objęto jeziora Wymój, Sarąg, Łęguty i Isąg, przez które przepływa rzeka Pasłęka, oraz zlewnie tych jezior. Stwierdzono, że jeziora górnej Pasłęki należą do II kategorii odporności na degradację, czyli są zbiornikami umiarkowanie podatnymi na eutrofizację. Zlewnie jezior zakwalifikowano do 4 kategorii, co oznacza, że cechują się dużą możliwością dostarczania materii do jeziora. Badane jeziora wraz ze zlewniami należą do drugiego typu układów ekologicznych zlewnia–jezioro, w których niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe, związane z dużą możliwością dostarczania materii stałej do zbiornika, są równoważone przez dość wysoką odporność samego jeziora na wpływy z zewnątrz. W takim układzie tempo naturalnej eutrofizacji zbiornika powinno być umiarkowane. Jeziora górnej Pasłęki cechuje jednak przyspieszone tempo tego procesu, spowodowane m.in. przez wysoki ładunek związków biogenicznych wnoszonych z wodami rzeki oraz intensywne wykorzystywanie jezior do celów rekreacyjnych.
pub/5_1_99.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grochowska, Jolanta, and Mariusz Teodorowicz. "ASSESSMENT OF POTENTIAL IMPACTS OF DRAINAGE BASINS ON UPPER PASŁĘKA LAKES AND OF SUSCEPTIBILITY OF LAKES TO DEGRADATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 99–111.
APA (2006). ASSESSMENT OF POTENTIAL IMPACTS OF DRAINAGE BASINS ON UPPER PASŁĘKA LAKES AND OF SUSCEPTIBILITY OF LAKES TO DEGRADATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 99–111
ISO 690 GROCHOWSKA, Jolanta, TEODOROWICZ, Mariusz. ASSESSMENT OF POTENTIAL IMPACTS OF DRAINAGE BASINS ON UPPER PASŁĘKA LAKES AND OF SUSCEPTIBILITY OF LAKES TO DEGRADATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 99–111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-99.html