Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 6 (1) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (1) 2007 str. 3–13
Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
OCENA METOD OBLICZANIA ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WYMYWANYCH ZE ZLEWNI
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 15–25
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski, Daniel Liberacki
ZMIENNOŚĆ PRZEPŁYWÓW W CIEKACH MAŁYCH ZLEWNI NIZINNYCH O ZRÓŻNICOWANYM ZASILANIU I STOPNIU LESISTOŚCI NA TLE WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 27–32
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko
WPŁYW SPIĘTRZENIA RZEKI NA PRZEPŁYW WODY W MAŁYM CIEKU W DOLINIE RZECZNEJ
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 33–41
Marcin Hahnel, Marek Spychalski
WPŁYW GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ NA WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI GLEB W ZLEWNI JEZIORA STRYKOWSKIEGO
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 43–54
Ewa Słowik-Opoka, Artur Radecki-Pawlik
BADANIA MORFOMETRYCZNE WYDM PIASZCZYSTYCH O PROSTEJ LINII SZCZYTU ZAOBSERWOWANYCH NA DNIE UJŚCIOWEGO ODCINKA RZEKI RABY
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).