Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 6 (2) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (2) 2007 str. 3–17
Devendra M. Amatya, Artur Radecki-Pawlik
DYNAMIKA PRZEPŁYWU W TRZECH EKSPERYMENTALNYCH ZLEWNIACH LEŚNYCH W NADATLANTYCKIEJ CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ KAROLINY (USA)
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 19–30
Józef Mosiej, Hubert Komorowski, Agnieszka Karczmarczyk, Agnieszka Suska
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ NA JAKOŚĆ WODY W RZEKACH NER I WARTA
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 31–39
Piotr Stachowski
DYNAMIKA ZAPASÓW WODY W ROLNICZO ZREKULT YWOWANYCH GRUNTACH POGÓRNICZYCH
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 41–50
Ewa Kanecka-Geszke, Karolina Smarzyńska
OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ W WYBRANYCH REGIONACH AGROKLIMATYCZNYCH POLSKI PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH WSKAŹNIKÓW
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 51–59
Jan Szajda, Ewa Kanecka-Geszke
WSKAŹNIKI SUSZY METEOROLOGICZNEJ NA POLESIU LUBELSKIM W OKRESIE WEGETACYJNYM
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).