Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (2) 2007 str. 51–59

Jan Szajda, Ewa Kanecka-Geszke

WSKAŹNIKI SUSZY METEOROLOGICZNEJ NA POLESIU LUBELSKIM W OKRESIE WEGETACYJNYM

słowa kluczowe: susza meteorologiczna, wskaźniki suszy, klasy suszy
abstrakt: Na podstawie porównania obliczonych miesięcznych wartości standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (KBWs) i wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) w okresie wegetacyjnym (IV−IX) w latach 1970−1995 na Polesiu Lubelskim oraz ocenienia na ich podstawie intensywności i długości suszy meteorologicznej stwierdzono, że wartości tych wskaźników są ze sobą ściśle związane. Związek ten wyraża się statystycznie istotną zależnością funkcyjną KBWs (SPI). Podana w pracy charakterystyka liczbowa tej zależności może służyć do szacowania miesięcznych wartości wskaźnika KBWs na podstawie miesięcznych wartości wskaźnika SPI, gdyż określone w ten sposób wartości KBWs są tylko nieznacznie mniejsze od wartości SPI. Wyniki badań wskazują, że kompleksowy układ czynników meteorologicznych, wyrażony przez standaryzowany klimatyczny bilans wodny, oraz zmienność opadów, wyrażona przez wskaźnik standaryzowanego opadu, wywierają zbliżony wpływ na intensywność i długość suszy meteorologicznej w okresie wegetacji. Wynika stąd, że wskaźniki KBWs i SPI są w pełni przydatne do badania związków między suszą meteorologiczną a suszą rolniczą w takim okresie.
pub/6_2_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szajda, Jan, and Ewa Kanecka-Geszke. "METEOROLOGICAL DROUGHT INDICES IN POLESIE LUBELSKIE DURING VEGETATION PERIOD." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.2 (2007): 51–59.
APA (2007). METEOROLOGICAL DROUGHT INDICES IN POLESIE LUBELSKIE DURING VEGETATION PERIOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (2), 51–59
ISO 690 SZAJDA, Jan, KANECKA-GESZKE, Ewa. METEOROLOGICAL DROUGHT INDICES IN POLESIE LUBELSKIE DURING VEGETATION PERIOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.2: 51–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue2/abstract-51.html