Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 6 (3) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (3) 2007 str. 3–7
Andrzej Czerniak, Agata Poszyler-Adamska
IDENTYFIKACJA DIOKSYN W GLEBIE LEŚNEJ
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 9–17
Tatiana Hrn&#iarov&#
ORGANIZACJA PRZESTRZENA KRAJOBRAZU ROLNICZEGO A OCHRONA GLEBY
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 19–28
Beata Olszewska, Julian Paluch, Leszek Pływaczyk
WPŁYW WARUNKÓW ZASILANIA NA JAKOŚĆ WODY W ŚRÓDPOLNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH ORAZ SKŁAD FLORYSTYCZNY POROSTU W ICH OTOC ZENIU
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 29–42
Krzysztof Górecki
ZMIANY STĘŻENIA I ŁADUNKU SKŁADNIKÓW BIOGENYCH W WODZIE RZEKI WARTY MIĘDZY PRZEKROJAMI OBORNIKI I SKWIERZYNA
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 43–52
Marcin Karnia, Janusz Miczyński, Zbigniew Zuśka
BADANIA STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE PLEŚNA NA POTRZEBY BONITACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 53–60
Jozef Stre&#ansk&#, Anna Stre&#ansk&#
EROZJA WIETRZNA W REGIONIE NIZINY BORSKIEJ NA PRZYKŁADZIE OBRĘBU KATASTRALNEGO Borský Mikuláš
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 61–72
Jacek Antonkiewicz
WPŁYW MIESZANIN POPIOŁOWO-OSADOWYCH I POPIOŁOWO-TORFOWYCH NA PLON MIESZANKI TRAW Z KOMONICĄ ZWYCZAJNĄ I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W MIESZANCE
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).