Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 6 (4) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (4) 2007 str. 3–16
Mieczysław Chalfen, Alicja Czamara
WPŁYW PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI NA STANY WÓD PODZIEMNYCH W JEGO OTOCZENIU
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 17–24
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
ZMIENNOŚĆ RETENCJI GRUNTOWEJ W ZLEWNI JEZIORNO-RZECZNEJ
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 25–36
Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk
ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 37–48
Jacek Florek, Andrzej Strużyński, Janusz Mucha
HYDRODYNAMICZNE SKUTKI PRZEJŚCIA FALI POWODZIOWEJ W POTOKU TARGANICZANKA
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 49–57
Marek Kalenik, Krzysztof Kozłowski
BADANIE RÓWNOMIERNOŚCI WYPŁYWU ŚCIEKÓW Z PRZEWODÓW DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO O RÓŻNYM ROZSTAWIE OTWORÓW
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 59–73
Stanisław Krzanowski, Andrzej Wałęga
ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO PREDYKCJI SZEREGÓW CZASOWYCH STANÓW WODY I PRZEPŁYWÓW W RZECE
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).