Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 7 (1) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008 str. 3–12
Ewa Paturej
WPŁYW REKULTYWACJI NA TROFIĘ JEZIORA ŚRÓDMIEJSKIEGO
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 13–24
Józef Koc, Marcin Duda, Stefan Tucholski
ZNACZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA OCHRONY JEZIORA PRZED SPŁYWAMI FOSFORU ZE ZLEWNI ROLNICZEJ
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 25–43
Andrzej K.M. Kabziński, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Alicja Zawadzka, Barbara Macioszek, Dominik Szczukocki, Renata Juszczak
WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKA WODNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ ZAKWITÓW SINICOWYCH I WYDAJNOŚĆ BIOSYNTEZY MIKROCYSTYN Z GRUPY HEPATOTOKSYN CZĘŚĆ I. WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKOCHEMICZNYCH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 45–62
Andrzej K.M. Kabziński, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Alicja Zawadzka, Barbara Macioszek, Dominik Szczukocki, Renata Juszczak
WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKA WODNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ ZAKWITÓW SINICOWYCH I WYDAJNOŚĆ BIOSYNTEZY MIKROCYSTYN Z GRUPY HEPATOTOKSYN CZĘŚĆ II. WPŁYW CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 63–79
Jolanta Dąbrowska
METODY REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 81–96
Grzegorz Majewski, Bonifacy Łykowski
SKŁAD CHEMICZNY PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).