Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 7 (2) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008 str. 3–14
Włodzimierz Kanownik, Włodzimierz Rajda
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI POTOKU SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 15–27
Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
OCENA ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH O CHARAKTERZE OBSZAROWYM NA JAKOŚĆ WÓD STRUGI DORMOWSKIEJ
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 29–36
Krzysztof Pulikowski
STĘŻENIE AZOTANÓW W WODACH DRENARSKICH ODPŁYWAJĄCYCH Z WYBRANYCH OBIEKTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 37–49
Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
ZMIANY SKŁADU CHEMICZNEGO OSADÓW ŚCIEKOWYCH ZMIESZANYCH Z TORFEM
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 51–59
Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Paweł Cyplik, Zbigniew Czarnecki
OCENA DOJRZAŁOŚCI KOMPOSTU Z CUKROWNICZEGO BEZTLENOWEGO OSADU ŚCIEKOWEGO NA PODSTAWIE POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).