Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 7 (3) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008 str. 3–11
Krzysztof Ostrowski, Andrzej Bogdał
OCENA JAKOŚCI I WALORÓW UŻYTKOWYCH WODY ODPŁYWAJĄCEJ ZE ZLEWNI POTOKU KORZEŃ W ASPEKCIE JEJ MAGAZYNOWANIA W ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 13–21
Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski
ODPŁYWY WODY Z MAŁEJ ZLEWNI ROLNICZEJ NA PODGÓRZU WILAMOWICKIM
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 23–31
Włodzimierz Kanownik, Tomasz Kowalik
WALORY UŻYTKOWE WODY RZEKI WILGI W ASPEKCIE JEJ MAGAZYNOWANIA W MAŁYM ZBIORNIKU RETENCYJNYM
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 33–42
Krzysztof Chmielowski, Ryszard Śliwowski
WPŁYW ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ DOPROWADZANEGO DO fILTRÓW PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM NA ŁADUNEK USUWANY
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 43–50
Zbigniew Wasąg
WSTĘPNA OCENA ZMIAN JAKOŚCI WODY OD UJĘCIA, POPRZEZ OCZYSZCZALNIĘ, DO ODBIORNIKA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).