Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (4) 2008 str. 21–30

Agnieszka Policht-Latawiec

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO

słowa kluczowe: boisko, warstwa nośna, kompozyty, gęstość objętościowa, porowatość, wodoprzepuszczalność
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań wodoprzepuszczalności sześciu kompozytów o czterech poziomach gęstości objętościowej i porowatości, utworzonych z piasku rzecznego, gleby pyłowo-ilastej i substratu torfowego. Badania prowadzono w aspekcie przydatności kompozytów do budowy warstwy nośnej płyty boisk do piłki nożnej. Standardowymi metodami oznaczono wodoprzepuszczalność (współczynniki filtracji) oraz wybrane własności fizyczne kompozytów. Średnie wartości współczynników filtracji przy największym udziale piasku w kompozytach wahały się, w zależności od gęstości objętościowej i zawartości substancji organicznej, w granicach 1,4–17,2 mm ∙ min–1, kompozytów zaś o średnim i najmniejszym udziale piasku odpowiednio: 1,5–8,8 i 2,9–13,9 mm ∙ min–1. Pod względem wodoprzepuszczalności badane kompozyty spełniały wymagania normy DIN 18 035 stawiane utworom naturalnym służącym do budowy warstwy nośnej płyty boisk piłkarskich.
pub/7_4_21.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Policht-Latawiec, Agnieszka. "TESTING WATER PERMEABILITY OF SILT-CLAYEY SOIL, SAND AND PEAT SUBSTRATE COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.4 (2008): 21–30.
APA (2008). TESTING WATER PERMEABILITY OF SILT-CLAYEY SOIL, SAND AND PEAT SUBSTRATE COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (4), 21–30
ISO 690 POLICHT-LATAWIEC, Agnieszka. TESTING WATER PERMEABILITY OF SILT-CLAYEY SOIL, SAND AND PEAT SUBSTRATE COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.4: 21–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue4/abstract-21.html