Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (4) 2008 str. 41–47

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Tadeusz Zawora

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE NIEKORZYSTNYCH DLA ROŚLIN UPRAWNYCH WARUNKÓW PLUWIOTERMICZNYCH W PERSPEKTYWIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA

słowa kluczowe: warunki pluwiotermiczne, rośliny uprawne, globalne ocieplenie, południowo-wschodnia Polska
abstrakt: Opracowano prognozę częstości występowania warunków pluwiotermicznych niekorzystnych dla ważniejszych roślin uprawnych w Polsce południowo-wschodniej przy założonych scenariuszach wzrostu temperatury powietrza o 1,0, 1,5 i 2,0ºC w stosunku do średniej z okresu 1901–2000. Symulację przeprowadzono metodą współczynnika hydrotermicznego Sielaninowa, obliczając jego wartości w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego (IV–X) przy założeniu niezmiennych opadów i odpowiednio podwyższonych wartości temperatury powietrza. Wartości krytyczne współczynnika ustalono na podstawie reakcji stanu roślin uprawnych w warunkach produkcyjnych na zmienne warunki pluwiotermiczne. Dla scenariusza przyrostu temperatury o 2,0ºC można się spodziewać wzrostu częstości niedostatecznego uwilgotnienia z 23 do 33% i spadku częstości nadmiernego uwilgotnienia z 23 do 14%.
pub/7_4_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ziernicka-Wojtaszek, Agnieszka, and Tadeusz Zawora. "FREQUENCY OF DEFICIENT PLUVIO-THERMAL CONDITIONS FOR CULTIVATED PLANTS IN SOUTHEASTERN POLAND IN THE LIGHT OF GLOBAL WARMING." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.4 (2008): 41–47.
APA (2008). FREQUENCY OF DEFICIENT PLUVIO-THERMAL CONDITIONS FOR CULTIVATED PLANTS IN SOUTHEASTERN POLAND IN THE LIGHT OF GLOBAL WARMING. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (4), 41–47
ISO 690 ZIERNICKA-WOJTASZEK, Agnieszka, ZAWORA, Tadeusz. FREQUENCY OF DEFICIENT PLUVIO-THERMAL CONDITIONS FOR CULTIVATED PLANTS IN SOUTHEASTERN POLAND IN THE LIGHT OF GLOBAL WARMING. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.4: 41–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue4/abstract-41.html