Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 8 (1) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 3–12
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
ZRÓŻNICOWANIE FLORYSTYCZNO-FITOSOCJOLOGICZNE WARSTWY ZIÓŁ PARKÓW WIEJSKICH W KOTLINIE SANDOMIERSKIEJ
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 13–26
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
ZASTOSOWANIE EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH DO OCENY ABIOTYCZNEGO ŚRODOWISKA PARKÓW WIEJSKICH W KOTLINIE SANDOMIERSKIEJ
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 27–34
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
PRZEKSZTAŁCENIA SZATY ROŚLINNEJ PARKÓW WIEJSKICH W KOTLINIE SANDOMIERSKIEJ
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 35–45
Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski
ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WNOSZONE Z OPADEM I ODPŁYWAJĄCE Z DWÓCH MAŁYCH ZLEWNI O RÓŻNYM UŻYTKOWANIU
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 47–60
Magdalena Ziarnek
ZRÓŻNICOWANIE ZBIOROWISK Z KLASY Agropyretea intermedio-repentis W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ SZCZECINA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).