Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 8 (3) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 5–16
Ewa Kaznowska, Kazimierz Banasik
OCENA INTENSYWNOŚCI NIŻÓWEK RZECZNYCH W MAŁEJ ZLEWNI ROLNICZEJ NIZINY MAZOWIECKIEJ W OSTATNICH 45 LATACH
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 17–23
Tomasz Kowalik, Włodzimierz Kanownik, Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski, Włodzimierz Rajda
JAKOŚĆ I CECHY UŻYTKOWE WODY POTOKU BĄBOLA W ASPEKCIE JEJ PRZYSZŁEGO MAGAZYNOWANIA W ZBIORNIKU
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 25–42
Zdzisław Małecki
WPŁYW RUMOWISKA NA STĘŻENIA SUBSTANCJI BIOGENICZNYCH W ZBIORNIKU RETENCYJNYM W ZLEWNI PROSNY
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 43–56
Józef Żychowski
ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW W WYBRANYCH ELEMENTACH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OTOCZENIA MASOWEGO GROBU POŁOŻONEGO W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).