Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 9 (1) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 3–10
Sławomir Bajkowski
BADANIA LABORATORYJNE AERATORA TARCZOWEGO
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 11–24
Jerzy Grela
OCENA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI DLA OBSZARÓW DORZECZY WISŁY, DNIESTRU I DUNAJU
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 25–38
Marcin Krukowski
BADANIA MODELOWE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ PASYWNYCH W STREFIE PRZYPOWIERZCHNIOWEJ STRUMIENIA RZECZNEGO W KORYCIE DWUDZIELNYM
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 39–44
Dorota Libront
ANALIZA PRĘDKOŚCI POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH W WARUNKACH DZIAŁANIA WIATRU
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 45–60
Andrzej Mączałowski
ANALIZA WPŁYWU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH NA DYNAMIKĘ PRZEPŁYWU RZEKI NA PRZYKŁADZIE DUNAJCA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).