Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 9 (2) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (2) 2010 str. 3–12
Robert Bialik
NUMERYCZNE MODELOWANIE TRANSPORTU RUMOWISKA WLECZONEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 13–24
Robert Głowski, Robert Kasperek, Włodzimierz Parzonka
WSTĘPNA ANALIZA TRANSPORTU RUMOWISKA UNOSZONEGO W PRZEKROJU WODOWSKAZOWYM CHAŁUPKI NA GRANICZNYM ODCINKU GÓRNEJ ODRY
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 25–34
Adam Paweł Kozioł
CZASOWA I PRZESTRZENNA MAKROSKALA TURBULENCJI STRUMIENIA W DWUDZIELNYM TRAPEZOWYM KORYCIE Z DRZEWAMI NA TERENACH ZALEWOWYCH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 35–42
Bogusław Michalec, Marek Tarnawski
WPŁYW ZMIAN KRZYWEJ PRZEPŁYWU NA REJESTRACJĘ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 43–58
Marian Mokwa
OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZEPŁAWEK DLA RYB
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 59–69
Janusz Urbański
OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA URZĄDZEŃ DO ROZPRASZANIA ENERGII NA MODELU JAZU
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).