Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 9 (3) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 3–22
Dorota Giriat, Karolina Kosieradzka, Urszula Roszczęda
UŁOŻENIE I KSZTAŁT OTOCZAKÓW A MIKROFORMY KORYTOWE TYPU PEBBLE CLUSTER
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 23–34
Szymon Jusik, Krzysztof Szoszkiewicz
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU RIVER HABITAT SURVEY (RHS) NA POTRZEBY WDRAŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 35–44
Jerzy Machajski
OCENA SKUTKÓW AWARII ZAPORY ZIEMNEJ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W PRZECZYCACH
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 45–54
Zbigniew Popek
CHARAKTERYSTYKA RUCHU WLECZONEGO RUMOWISKA PIASZCZYSTEGO W MAŁYM CIEKU NIZINNYM
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 57–74
Wojciech Rędowicz, Stanisław Kostecki
BADANIA MODELOWE JAZU KLAPOWEGO NA WLOCIE DO KANAŁU ULGI ODRA–WIDAWA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 75–82
Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
WSTĘPNA PROGNOZA WPŁYWU ODMULENIA RZEKI NER NA WARUNKI HYDRAULICZNE JEJ KORYTA
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).