Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 9 (4) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (4) 2010 str. 5–16
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
WALORYZACJA PRZYRODNICZA MIASTA BRZESKO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 17–23
Małgorzata Hawrot-Paw
BIODEGRADACJA WYBRANYCH PRODUKTÓW NAFTOWYCH W ZMIENNYCH WARUNKACH TEMPERATURY I PH ŚRODOWISKA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 25–32
Bogusław Michalec
ZASTOSOWANIE JEDNOWYMIAROWEGO MODELU NUMERYCZNEGO MORMO DO OBLICZEŃ ZMIAN RZĘDNYCH DNA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 33–42
Artur Radecki-Pawlik
RENATURYZACJA RZEK I POTOKÓW GÓRSKICH – TECHNICZNY I SOCJOLOGICZNY ASPEKT ZAGADNIENIA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 43–53
Stefan Satora, Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
BALNEOLOGICZNE WYKORZYSTANIE WÓD PODZIEMNYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).